LIFESTYLE DESIGN

văn hóa uống trà
LIFESTYLE DESIGNPHONG CÁCH SỐNG

Tại sao tôi yêu thích văn hóa uống trà của người miền Bắc?

Đến miền Bắc vào mùa đông giá lạnh, lần đầu tiên tôi trải qua mùa đông ở một nơi vừa lạ vừa dài và vừa lạnh như thế. Quê tôi ở khu vực tây nguyên, mặc dù cũng trải qua 4 mùa trong năm nhưng mùa đông ở quê tôi dịu nhẹ hơn nhiều.
1 2 3
Skimlinks Test