đọc báo khoa học

đọc báo khoa học
LIFESTYLE DESIGNPHONG CÁCH SỐNG

Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ đọc báo khoa học cho người không chuyên?

Mình may mắn trước đây học ngành thiên về kỹ thuật. Trường yêu cầu có luận văn thì sinh viên mới được tốt nghiệp ra trường, do đó đã tạo cho mình cơ hội tiếp cận với nhiều loại báo. Bây giờ khi làm nghề viết, kinh nghiệm từ thời còn sinh viên giúp mình rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin và đọc tài liệu.
Skimlinks Test