Một ngày ở Manila thì làm gì- Du lịch Manila

By |2020-11-15T10:08:37+00:00November 15, 2020|PHILIPPINES, TRAVEL|

Cảm giác của tôi khi hỏi Manila có gì chơi giống như là hỏi Hà Nội/ Sài Gòn có gì không. Ban đầu trong đầu tôi kiểu nó sẽ không có gì hay ho nhưng thực tế là có rất nhiều điều hay ho.