Manila

Intramuros- Manila
DU LỊCHPHILIPPINES

Một ngày ở Manila thì làm gì- Du lịch Manila

Cảm giác của tôi khi hỏi Manila có gì chơi giống như là hỏi Hà Nội/ Sài Gòn có gì không. Ban đầu trong đầu tôi kiểu nó sẽ không có gì hay ho nhưng thực tế là có rất nhiều điều hay ho.
Skimlinks Test