Naikan

Naikan sự biết ơn
LIFESTYLE DESIGNPHONG CÁCH SỐNG

[Thực hành biết ơn] Naikan therapy: phương pháp thực hành sự biết ơn từ Nhật Bản

Có rất nhiều phương pháp để thực hành biết ơn, trong đó có phương pháp Naikan. Một phương pháp không chỉ dạy bạn học cách trân trọng mọi thứ mà còn giúp bạn hiểu về bản thân và hiểu người khác.
Skimlinks Test