Sau 4 năm đi làm, tôi đã nghỉ việc và trở thành freelance writer như thế nào?

By |2021-01-04T13:46:25+00:00November 2, 2020|LIFE, WRITER’S STORY|

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn so với năm 2019, kể từ khi đưa ra quyết định nghỉ việc sau 4 năm gắn bó. Hiện tại, tôi vui vẻ hơn, làm được nhiều điều mình thích và quan trọng là luôn cảm thấy hạnh phúc.