nghề viết

viết
LIFESTYLE DESIGNPHONG CÁCH SỐNG

Sau 4 năm đi làm, tôi đã nghỉ việc và trở thành freelance writer như thế nào?

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn so với năm 2019, kể từ khi đưa ra quyết định nghỉ việc sau 4 năm gắn bó. Hiện tại, tôi vui vẻ hơn, làm được nhiều điều mình thích và quan trọng là luôn cảm thấy hạnh phúc.
Skimlinks Test