Philippines

Intramuros- Manila
DU LỊCHPHILIPPINES

Một ngày ở Manila thì làm gì- Du lịch Manila

Cảm giác của tôi khi hỏi Manila có gì chơi giống như là hỏi Hà Nội/ Sài Gòn có gì không. Ban đầu trong đầu tôi kiểu nó sẽ không có gì hay ho nhưng thực tế là có rất nhiều điều hay ho.
DU LỊCHPHILIPPINES

Philippines và khu ổ chuột lớn nhất Manila

Năm 2018, mình có cơ hội được đi tình nguyện hai tháng ở Philippines. Thay vì lựa chọn đi du lịch check in như những lần trước, lần này mình quyết định thay đổi cách đi bằng cách đi tình nguyện. Vậy mình đã làm gì ở đó???
Skimlinks Test