Tuổi trẻ

DU LỊCHPHILIPPINES

Philippines và khu ổ chuột lớn nhất Manila

Năm 2018, mình có cơ hội được đi tình nguyện hai tháng ở Philippines. Thay vì lựa chọn đi du lịch check in như những lần trước, lần này mình quyết định thay đổi cách đi bằng cách đi tình nguyện. Vậy mình đã làm gì ở đó???
Skimlinks Test