Cà phê + sữa đặc- Nghệ thuật của sự kết hợp

By |2020-12-20T05:33:21+00:00September 19, 2020|CÀ PHÊ, DRINKS|

Trong cuộc sống, sự xuất hiện của cái này là để sửa lỗi hoặc bù đắp cho cái kia. Như trong tình yêu, sự xuất hiện của nửa kia là để che lấp cho những khiếm khuyết của nửa còn lại. Cà [...]